Chiếc giường đắt nhất trên thế giới chính là giường bệnh. Tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe, không có sức khỏe thì mọi thứ vật chất cũng như tiền tài bạn kiếm được cũng trở thành vô nghĩa.