Tg: Lâm Nghiên

Núi Võ Đang phía nam không chỉ là một trong 36 núi mà cũng là nơi u tĩnh, kỳ lạ và hiểm trở bậc nhất. Phía bên phải có một ngọn núi cao lớn hiểm trở, chọc thẳng lên trời có tên “vách bay”. Trên vách có một khối đá lớn gọi là “thí tâm thạch”[đá thử tâm].

nui-vo-dang-tan-sinh

Tương truyền từ rất lâu về trước có anh em sinh đôi, hình dáng như nhau, nhưng người anh trung hậu thiện lương, giúp người khác làm niềm vui, còn người em lại lười biếng và bắt gà trộm chó.

Một ngày người em nghe nói nhà láng giềng đi ra ngoài, liền thừa dịp đêm tối lẻn vào ăn trộm. Vừa mới cho đầu vào thám thính thì bị chủ nhà nép bên song cửa dùng cái dùi đâm mù mắt trái. Từ đó người anh biết chuyện nhân đó dạy dỗ người em và khuyên bảo thay đổi. Người em đáp ứng. Rồi nhân đó đưa người em đến núi Võ Đang kính bái thần tiên bày tỏ ý ăn năn.

Hai anh em trên đường đi thì gặp một ông già tóc trắng, lưng gù. Ông lão nói với họ trước kia ông làm trộm, bây giờ muốn làm người tốt, chuẩn bị đi trộm cướp lấy ít tiền làm hương hỏa để dâng cúng Chân Võ Đại Đế.

Người em cũng đem chuyện của mình kể với ông già, ông già rất vui nói: ” thần tiên vui mừng khi biết người thay đổi, không coi cùng với người mà ngôn hành bất nhất”

Trong lúc nói chuyện, hai thỏi nguyên bảo từ trong túi của ông già rơi xuống, người em nhìn thấy tiền liền sinh lòng tham. Không nghĩ đến người anh nhặt lên đưa lại cho ông già, ông già hướng về người anh nói:” anh là một người thiện lương, thỏi nguyên bảo này tặng anh.” Người anh nghĩ rằng không công bất thụ lộc nên từ chối không lấy, người em trong lòng chỉ muốn chửi người anh là đại ngốc

Rồi 3 người theo đường nhỏ sườn núi mà tiếp tục đi. Người anh mỗi bước đều theo ông già và quan tâm tới người em của mình. Nhưng người em trong lòng lại có tính toán làm thế nào để lấy nguyên bảo làm của mình. Lúc đến vách bay, ông già nói ông vừa mệt lại vừa khát rồi ngồi xuống nghỉ. Người anh thì đi tìm nước uống. Người em nhìn thấy cơ hội tới liền đẩy ông già xuống.

Đợi người anh tìm nước trở về, không thấy ông già đâu, người em kể lại. Người anh hối hận biết mình đã dễ dàng tin em mình dẫn đến ông già mất mạng. Người anh đau khổ chửi người em, rồi từ vách núi nhảy xuống.  Tưởng có thể độc chiếm nguyên bảo, người em nhìn lại túi mới phát hiện nguyên bảo trong túi đã biến thành một cục đá lớn, khiến người em giận giữ điên người.

Lúc này giữa không trung truyền tới tiếng cười của ông già, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ông già cùng người anh đứng trên mây. Ông già chỉ chiếc túi đã trở thành túi đá nói: ” ta không dùng nguyên bảo mà ta dùng đá thử tâm !”

Từ đó về sau, núi phía nam Võ Đang cái tên “đá thử lòng người”  lan truyền khắp nơi.

Nguồn: Xinsheng.net