Ngày 16 tháng 3 năm 2016, phó chủ nhiệm thường ủy Vương Dương bị cáo buộc vi phạm nghiêm trọng, trước mắt đang bị điều tra. Sau ngày 4 tháng 3 bí thư tỉnh ủy Liêu Ninh Vương Mân bị xuống ngựa thì Liêu Ninh lại có một “lão hổ” bị ngã ngựa.

Vương Dương nhận chức thị trưởng An Sơn năm 2010 và cùng với bí thư thị ủy An Sơn Cốc Xuân Lập bức hại điên cuồng học viên Pháp Luân Công. Sau năm 2013 Cốc Xuân Lập điều nhiệm làm phó tỉnh trưởng Cát Lâm, năm 2015 thì ngã ngựa. Nguyên nhân ngã ngựa của Vương Dương, Vương Mân, Cốc Xuân Lập đều do tham gia bức hại Pháp Luân Công mà gặp phải ác báo.

Vương Dương, nam, sinh vào tháng 2 năm 1957 ở huyện Hợp Dương tỉnh Thiểm Tây . Từ năm 1999 đến tháng 4 năm 2003 giữ chức thường ủy thị ủy An Sơn, tổng thư ký, tích cực theo lệnh Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công, biến việc bức hại Pháp Luân Công thành thủ đoạn để thăng quan phát tài. Tại An Sơn, trong thời kỳ đương chức đã có 14 người học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết, nhiều người bị xét xử phi pháp, đi trại lao động. Vương Dương là người chủ yếu chịu trách nhiệm đã bức hại Pháp Luân Công ở khu vực Liêu Ninh, trách nhiệm và tội ác không thể chối bỏ.

Trong thời gian Vương Dương giữ chức có 9 học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999 tập đoàn trung cộng Giang Trạch Dân bắt đầu bức hại Pháp Luân Công thì tháng 9 năm 1999 đến tháng 4 năm 2003 Vương Dương giữ chức thường ủy thành phố An sơn và tổng thư ký; tháng 4 năm 2003 đến tháng 8 năm 2004 giữ chức phó bí thư thị ủy An Sơn, ngày 14 tháng 1 năm 2011 đến tháng 1 năm 2012 giữ chức phó bí thư thị ủy, thị trưởng An Sơn. Trong thời gian đó ở An Sơn nhiều học viên Pháp Luân Công bị bức hại tới chết.

Học viên Pháp Luân Công Viên Trung Vũ hơn 40 tuổi, ngày 6 tháng 8 năm 2001 bị cục công an thành phố An Sơn bắt phi pháp, bị bức hại tàn khốc, sau khi bị bức hại tàn độc đã chết tại cục công an thành phố An Sơn.

Nữ sỹ Khấu Hiểu Bình 40 tuổi, nhà ở khu Lập Sơn An Sơn, vì luyện Pháp Luân Công vào tháng 11 năm 2000 bị bắt lao động phi pháp trong 2 năm, trong thời gian bị bắt lao động thì tinh thần và thân thể bị tra tấn tàn khốc, bị ” cưỡng hóa tẩy não” liên tiếp trong 1 tháng không cho ngủ khiến cho tinh thần sút kém, không chống đỡ nổi. Để ngăn chặn bức hại điên cuồng của tà ác vào tháng 1 năm 2002 cô bắt đầu kháng nghị bằng cách tuyệt thực, đến ngày thứ 6 bị cưỡng ép bức thực, cuối cùng bị chết.

Nữ sỹ Tôn Ngọc Hoa nhà tại khu Thiết Đông An Sơn, tháng 10 năm 2001 bị bức phải rời nhà, tháng 6 năm 2002 bị cục công an Đông Nhị Bảo bắt trói và bức hại tàn khốc, tháng 3 năm 2003 bị xét xử phi pháp 4 năm. Bị giam giữ phi pháp đến nhà giam nữ ở tỉnh Liêu Ninh, không đến một tháng vào ngày 11 tháng 4 năm 2003 bị cảnh sát tà ác điều khiển phạm nhân đánh chết.

Vương Dương tại thành phố Phủ Thuận trong thời gian giữ chức có học viên bị bức hại tới chết

Ngày 18 tháng 2 năm 2008 đến tháng 8 năm 2010, Vương Dương nhận chức phó thị trưởng thành phố Phủ Thuận và trong thời gian này đã có học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết.

Học viên Lý Đức Tương tại huyện Tân Tân thành phố Phủ Thuận giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công trên internet. Ngày 14 tháng 8 năm 2009 bị đội công an thành phố Phủ Thuận gồm tám người trói bắt, còng tay cùm chân và bị bức cung, giam giữ tại sở một cách phi pháp. Lý Đức Tương lại bị xét xử phi pháp 4 năm trong sở này, trên thân thể xuất hiện dấu hiện bệnh phát tác, thần trí mơ hồ, không có sức lực, hay nôn mửa, hô hấp khó khăn, cuối cùng ngày 1 tháng 10 năm 2011 hàm oan mà chết, mới chỉ 37 tuổi. Người cha già mặt đầy nước mắt cứ gặp người lại nói: Tà đảng Trung cộng là ác quỷ, không còn chút tính người đã giết chết con tôi rồi.

Thành phố An Sơn là địa khu bức hại Pháp Luân Công nghiêm trong nhất của tỉnh Liêu Ninh, Vương Dương cùng nhóm với Cốc Xuân Lập, Lý Cảnh Đào (tháng 5 năm 2011 nhận chức thường ủy ủy viên thành phố An Sơn) đều vì tích cực tham gia bức hại Pháp Luân Công mà lên cao và bây giờ đã gặp ác báo.

王阳

Vương Dương