Các triết gia Trung Quốc đã nói rằng, “Dễ phục vụ người quân tử, nhưng khó làm họ vừa lòng.”

Để làm vừa lòng một người quân tử, bạn phải hành động theo các nguyên tắc, không thì anh ta sẽ không vui. Người đàn ông sẽ nghĩ rằng bạn thông minh và cho bạn một cơ hội để vận dụng chúng. Những kẻ hung dữ thì rất khó phục vụ và dễ làm cho vừa lòng. Bạn không cần đối xử theo nguyên tắc chỉ cần bạn làm đúng những gì hắn bảo.

“Một người đàn ông tốt sẽ giữ tâm của mình theo tiêu chuẩn đạo đức. Anh ta rất có lý trí và sẽ kiềm chế những cảm giác và những sự thèm muốn của mình, và vì thế những hành động của anh ta sẽ đi cùng với lời nói của anh ta. Khi bạn phục vụ một người đàn ông tốt, bạn sẽ thấy rằng anh ta sẽ tôn trọng sự hiểu biết và những sự thông minh của bạn và không nhấn mạnh mối quan hệ riêng của bạn với anh ta. Nếu bạn muốn làm vừa lòng một người quân tử, bạn phải biết hoài bão của anh ta và những nguyên tắc mà anh ta đi theo và vì thế điều đó thật không dễ dàng.

“Trái lại, thật dễ dàng để làm vừa lòng một người hung dữ bởi vì anh ta nhấn mạnh những mối quan hệ riêng, những điều thích và không thích, thay vì những nguyên tắc đúng đắn hoặc là một hoài bão lớn lao. Tuy nhiên, một người hung dữ thường ít khi nghĩ đến những người khác và bản tính của anh ta không có ổn định, vì vậy để mà phục vụ anh còn khó hơn.”

 

Theo Chánh Kiến