Đơn hàng Nội tạng người [Killed to Order]: Là bộ phim ngắn kể về một người đàn ông bị suy thận đã quyết định đi đến Trung Quốc để ghép thận. May thay, người con gái của ông ấy đã tìm thấy một vài thông tin quan trọng khiến ông ấy quyết định quay trở về…. Bộ phim dựa trên một sự kiện có thật đang xảy ra ở Trung Quốc.


Năm 1999, nhờ lợi ích cải thiện thể chất và nâng cao tâm tính con người, số người tham gia học Pháp luân Công tăng lên nhanh chóng. Sự xung đột giữa các giá trị phổ quát của Pháp Luân Công với ý thức hệ của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, cùng sự lo sợ của Đảng cho quyền lực tối cao của mình. Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã tuyên bố cấm phong trào này.

Hàng trăm ngàn học viên Pháp Luân Công bị bắt, họ bị tra tấn, bị giết, và nhiều người đã biến mất.

Các cáo buộc cho biết, những người biến mất này đã bị giết để lấy nội tạng và đem bán với một khoản tiền lớn, chủ yếu cho khách du lịch nước ngoài. Có 62.000 học viên Pháp Luân Công và nhiều hơn thế, đã bị giết để lấy nội tạng trong các bệnh viện trên khắp Trung Quốc trong suốt giai đoạn 2000-2008.

Theo NTDTV tiếng việt