Ngày 23-1-2001, ngày cuối cùng năm Âm lịch, tại quảng trường Thiên An Môn đã xảy ra sự kiện chấn động 5 người “tự thiêu”. Vài giờ sau đó, những cảnh quay chi tiết đã liên tục phát sóng trên các phương tiện truyền thông nhà nước trên toàn Trung Quốc và khắp thế giới, với hàng loạt báo cáo tuyên bố rằng những người tự thiêu là người tập Pháp Luân Công- một môn tu luyện thiền định Phật Gia cổ xưa.