Để cứu độ người Do Thái, Chúa Jesus đã từng phải chịu nỗi đau này. Tín đồ Cơ Đốc Giáo bị bức hại 300 năm bởi đế chế La mã, cuối cùng đế chế La mã bị vùi trong biển lửa và sụp đổ.

ScreenHunter_195

Vùng đất Jerusalem đóng đinh Chúa Jesu lên cây thánh giá chiến tranh liên miên đến tận hôm này.

https://www.youtube.com/watch?v=SHS4pZdHqB8

Ngày nay, tại Trung Quốc hàng triệu học viên Pháp Luân Công tu luyện theo nguyên lý “Chân Thiện Nhẫn” của vũ trụ cũng đang bị Đảng cộng sản Trung Quốc đàn áp và bức hại dã man trong gần 17 năm nay. Hàng trăm nghìn người tu luyện đã bị chính quyền Trung Quốc giết hại và mổ cắp lấy nội tạng sống để đem bán. Tội ác này cũng sẽ đến hồi kết và những kẻ gây ra tội ác lịch sử này nếu vẫn còn chưa thức tỉnh thiện niệm mà sửa chữa sai lầm thì kết cục cũng sẽ chuốc lấy báo ứng như đế chế La mã và vùng đất Jerusalem đã từng phải nhận….

Hàng triệu chữ ký thỉnh nguyện lương tâm của người dân toàn thế giới kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và tội ác mổ cướp nội tạng phi nhân tính mà ĐCSTQ gây ra đã và đang được thống kê và thu thập. Xin cùng chung tay chấm dứt tội ác lịch sử này.

Để tham gia thỉnh nguyện nhằm góp một tiếng nói yêu cầu chấm dứt tội ác diệt chủng này, bạn có thể truy cập và thực hiện ký tên trực tuyến tại link sau: http://dafoh.net/ky-ten-thinh-nguyen

Tác giả: Thiện Đức