Mỗi chúng ta đều giống nhau, đều phải trải qua những ngày tháng buồn vui, sầu hận,…chỉ khác nhau ở chô cách mà mỗi người chùng ta đối diện với những điều xảy ra với chính mình. Hôm nay chúng ta cùng suy ngẫm về những điều đó của câu chuyện…

Nguồn: Tân sinh tiếng trung