Thiên Thê – Chiếc thang lên Trời, hát theo Làn điệu Bèo Dạt Mây Trôi – Dân ca Đồng bằng Bắc bộ – Ngợi ca Chính Pháp, mừng ngày Đại Pháp thế giới 13-5.

Diệu kỳ Thiên hoa chốn nhân gian, nơi nơi đang khai nở trong ngần.
Ba ngàn năm, hoa thiêng, nay hoa khai nở: hoa Ưu Đàm.
Điềm nhân gian vui đón, là đón tin lành Đại Pháp ban truyền, cứu độ chúng sinh.

Vượt mọi nguy nan đến nhân gian, Ân Sư đến cứu độ con người.
Vô lượng từ bi ban ra thấm khắp cả đất trời.
Người hữu duyên đắc Pháp, là đắc Pháp rồi hạnh phúc tuyệt vời, trang đời đơm hoa. 

Lầm lạc bao năm chốn nhân gian, ta quên, quên mất cả đường về.
Đâu đâu hay xa xôi quê cũ đợi từng ngày.
Kìa đường Chân Thiện Nhẫn đưa bước ta về, nâng bước ta về quê nhà thân yêu… Kìa đường Chân Thiện Nhẫn đưa bước ta về, nâng bước ta về quê nhà thân yêu…

Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Đại Pháp hoặc Pháp Luân Công, là môn rèn luyện tinh thần và thể chất theo các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, tìm về cội nguồn chân thực của sinh mệnh.

Pháp Luân Đại Pháp giúp nâng cao đạo đức, cải thiện sức khỏe và khai sáng tâm linh, kết hợp giữa “Tu dưỡng tâm tính & Luyện tập thân thể” nên còn gọi là pháp môn Tu Luyện.

Pháp Luân Đại Pháp là pháp môn tu luyện thuộc hệ thống Phật gia. Xin lưu ý: Phật gia là một hệ thống lớn gồm rất nhiều Pháp môn tu luyện, phần nhiều là bí mật và không có hình thức tôn giáo. Một bộ phận nhỏ trong hệ thống Phật gia chọn tu luyện theo hình thức tôn giáo, ví dụ như Phật giáo.

Pháp Luân Đại Pháp phổ truyền không mang hình thức tôn giáo, không liên quan chính trị, thích hợp với mọi lứa tuổi, phù hợp tối đa với mọi tầng lớp xã hội, việc theo học hoàn toàn là tình nguyện.

Pháp Luân Đại Pháp hiện có tạị hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ, đem lại lợi ích to lớn cho hàng trăm triệu người, nhưng lại bị đàn áp phi lý vô nhân đạo tại Trung Quốc, trái với công ước quốc tế về quyền con người.

TânSinh.Net

>> Phúc Âm Ca – tin vui đến mọi nhà