Ngày 13 thứ 6 từ lâu đã bị coi như một ngày xui xẻo, nó có thể đúng với những người tin và chẳng có ý nghĩa gì với những người coi đó là nhảm nhí, tuy nhiên trên thực tế có nhiều chuyện rất không nên xảy ra thì lại đã xảy ra vào đúng cái ngày 13 thứ 6 nhiều ám ảnh này.

aHoa tưởng niệm vụ khủng bố Paris xảy ra hôm thứ 6 ngày 13 năm 2015 (Ảnh: Internet)

Thứ 6 Ngày 13

Đùng đùng đoàng đoàng – đạn bay, súng bắn
Người nằm người bò người chạy quanh
Hoảng loạn tột cùng một đêm kinh hãi
Quỷ hiện hình về hại người ta.

Ngày thật buồn là mười ba, thứ sáu
Máu đã đổ vì sao ?
Vì lạc dòng niềm tin tôn giáo
Hay là vì thời thế đảo điên.
 
Nguyện vọng thời Jesus xuất thế
Cứu nhân, độ thế nhân
Vì tị hiềm của tôn giáo cũ
Đã đóng đinh ông vào ngày thứ sáu, mười ba.
 
Lịch sử là từng trang tiếp nối
Khiến nhân loại mở mang
Loạn lạc và nhiều phen chém giết
Do những thiên lệch Tâm.
 
Vì một đời trần gian quá ngắn
Cũng không đủ nhận ra
Đại Đạo là đường không có lối
Sao trói tim vào đâu?
 
Nguyện cầu này dành cho nhân thế
Sẽ nên được bình an
Vạn sự đều vượt qua, hãy nhớ
Có Chân Thiện Nhẫn thôi.
 
Gọi lòng người tỉnh ra lý trí
Chẳng kể là người trong tôn giáo
Chỉ gọi về Chân Thiện Nhẫn thôi.

Vô Cố Nhân

Pháp Luân Đại Pháp hảo – Chân Thiện Nhẫn hảo
>> Điều Kỳ Diệu này có thể bạn chưa biết