Nhân gian mấy vạn năm trở giấc, mấy thuở luân hồi ta có thân, lạc sâu trong cõi tình vô định, tỉnh giấc mê hồ vô cố nhân.

01

Thơ viết:

Bản nguyên sinh mệnh vô cố nhân
Vạn năm mê lạc chốn phong trần
Một sớm Ân Sư bèn khải ngộ
Chợt nhận ra mình vô cố nhân.

Nào đâu tri kỉ với tri âm
Đâu danh tình lợi…phú khinh bần
Hết thảy là hư mà ngỡ thực
Chợt nhận ra mình vô cố nhân.

Nào đâu sắc sắc với thân thân
Mê man con tạo cứ xoay vần
Mấy nẻo luân hồi bao ức kiếp
Chợt nhận ra mình vô cố nhân.

Nào đâu đen bạc với gian truân
Bao phen vay trả kiếp nhân trần
Đến đi tay trắng hoàn tay trắng
Chợt nhận ra mình vô cố nhân.

Tám vạn bốn ngàn nẻo Phật ân
Cao xanh chứng đắc lớn vô ngần
Mới hay Đại Pháp: Chân-Thiện-Nhẫn
Hoàn nguyện quay về: Vô Cố Nhân.

(Tác giả: Ởtrọ Trầngian – viết tặng Vô Cố Nhân) 

Cảm ngộ:

Thế gian ồn ã kịch vui
Say vùi vai diễn cũng đành nhập tâm
Vốn xưa nào phải cố nhân
Chỉ là bằng hữu luân hồi tử sinh

Diễn sâu, tình đã quen thân
Vẫn là diễn hóa chờ lần cuối thôi
Pháp Luân giờ đã chuyển rồi
Pháp Luân Đại Pháp bên trời hồng dương
Con đường Phản bổn quy chân
Gọi người quay bước, nẻo gần dặm xa
Về nơi Thiên giới bao la
Mỗi người một cõi, riêng ta riêng người. 

Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Đại Pháp hoặc Pháp Luân Công, là môn rèn luyện tinh thần và thể chất theo các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, tìm về cội nguồn chân thực của sinh mệnh.

Pháp Luân Đại Pháp giúp nâng cao đạo đức, cải thiện sức khỏe và khai sáng tâm linh, kết hợp giữa “Tu dưỡng tâm tính & Luyện tập thân thể” nên còn gọi là pháp môn Tu Luyện.

Pháp Luân Đại Pháp là pháp môn tu luyện thuộc hệ thống Phật gia. (Xin lưu ý: Phật gia là một hệ thống lớn gồm rất nhiều Pháp môn tu luyện, phần nhiều là bí mật và không có hình thức tôn giáo. Một bộ phận nhỏ trong hệ thống Phật gia chọn tu luyện theo hình thức tôn giáo, ví dụ như Phật giáo).

Pháp Luân Đại Pháp phổ truyền không mang hình thức tôn giáo, không liên quan chính trị, thích hợp với mọi lứa tuổi, phù hợp tối đa với mọi tầng lớp xã hội, việc theo học hoàn toàn là tình nguyện.

Pháp Luân Đại Pháp hiện có tạị hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ, đem lại lợi ích to lớn cho hàng trăm triệu người, nhưng lại bị đàn áp phi lý vô nhân đạo tại Trung Quốc, trái với công ước quốc tế về quyền con người.

(Vô Cố Nhân)

>> Điều Kỳ Diệu này có thể bạn chưa biết