Văn hóa 5.000 năm Trung Hoa: Bên đập bên xây

Văn hóa 5.000 năm Trung Hoa: Bên đập bên xây

Năm 1967, trong khi những di sản văn hóa hàng ngàn năm đang bị hủy hoại bởi cuộc “Cách mạng Văn hóa” tại Trung Quốc thì ở Đài Loan, nhà lãnh đạo Tưởng Giới Thạch ...

Bài Mới Đăng