Mỗi tôn giáo đều có nội hàm riêng và có màu sắc riêng biệt, đó là những gam màu đơn sắc. Chúng ta biết rằng với 3 màu căn bản có thể phối ra tất cả các màu trong dải quang phổ, cũng như thế, từ các mảnh ghép tôn giáo có thể cho chúng ta hình dung được bức tranh toàn cảnh.
 
Có một câu chuyện lưu truyền trên Net liên quan đến tôn giáo, được cho là có một ký giả hỏi DaLai Lama rằng tôn giáo nào tốt nhất, ông ấy trả lời “Tôn giáo tốt nhất là tôn giáo đưa anh đến gần Đấng tối cao”… Wow, một câu trả lời thật thông minh phải không? Ai có thể hỏi khó ông ấy thêm nữa?
 
Tuy nhiên, tôi e rằng câu chuyện trên là hư cấu, nhằm thể hiện quan điểm của người sáng tác ra nó về tôn giáo. Tôi ỦNG HỘ MẠNH MẼ quan điểm về Đấng tối cao, nhưng tôi vẫn thấy rằng câu chuyện về ký giả và Dalai Lama đầy hư cấu, tại sao?
 
Đầu tiên là bạn sẽ không bao giờ tìm được nguồn chân thực của bài viết này.
 
Tiếp theo là trên thực tế Phật giáo hiện tại vẫn chưa có khái niệm về Đấng tối cao. Một số học giả Phật giáo và Thiên Chúa giáo cho rằng Phật giáo là triết học Vô Thần, căn cứ trên sự việc Thichcamauni chỉ giảng về giải thoát khỏi nỗi khổ của cuộc đời và lảng tránh câu hỏi về siêu hình.
 
Phật giáo không nhìn nhận không có nghĩa là không tồn tại hiện thực về Đấng tối cao.
 
Sự hạn chế của Phật giáo là chưa nhìn ra sự tồn tại của Đấng tối cao, điều này có nguyên nhân sâu xa trong lịch sử, Thichcamauni chưa từng giảng hết những gì ông đã giác ngộ cho các học trò.
 
Thichcamauni không là một đấng tối cao trong khi ông nhìn nhận có hàng vạn những người như ông… bởi vì vũ trụ quá to lớn, vượt qua cả sự hiểu biết của chính bản thân ông khi đã giác ngộ. Ông không hề có ý muốn giảng về phạm trù siêu hình cho các học trò, vì ông biết họ chưa nhận thức tới được và cũng chưa đến lúc họ được phép biết đến những điều quá cao siêu.
 
Sự hạn chế của Chrisstianity là ngộ nhận về God, tin rằng Jehovah là đấng sáng tạo tối cao, vì thế sáng tạo ra cả Thichcamauni hay bất cứ tổ sư tôn giáo này khác. Điều này cũng là duy ý chí.
 
Giới nghiên cứu đều biết về Những năm tháng bị mất của Jesus, họ đồng ý rằng ông đã từng là một tu sĩ Phật giáo trước khi giảng Phúc Âm. Bản thân Jesus tự nhìn nhận là Sao Mai tươi sáng (The bright morning star), ông giảng về Cha trên Trời – Thượng đế Jehovah, nhưng Jehovah lại không phải là Thần Linh duy nhất, ngài chỉ là Duy nhất của Israel mà thôi, Cựu Ước đã nói về điều này. Israel là dân riêng của Jehovah, ngài cấm họ nhìn nhận các Thần khác là điều rất dễ hiểu, nhưng không vì thế mà các Thần khác không tồn tại, đúng không? Cũng như trong một mái nhà, con cái chỉ có thể nhìn nhận người cha của mình chứ không thể nhận người cha hàng xóm. Bản thân Jehovah cũng nhìn nhận có Thần cao hơn, văn bản Kinh Thánh có ghi chép về điểm này, trong Sáng thế ký và trong Sách Khải Huyền, tuy nhiên không dễ để người mê tín tôn giáo nhìn ra.
 
Chúng ta sinh sống ở thời điểm này là một điều rất đáng mừng, chúng ta đang được chứng kiến những gì mà các bậc giác ngộ thời xưa tuyên giảng, ví như những sự kiện mà Jesus nói đến trong Bài giảng về thời cánh chung đã triển hiện gần như đầy đủ, lời giảng của Thicamauni về Phật Di Lặc cứu độ chúng sinh thời mạt hậu cũng đang phát sinh…
 
Chúng ta đang ở trong thời đại tỉnh thức… nhất định phải tỉnh thức để thoát ra khỏi phạm vi giới hạn của tôn giáo nói chung vốn đã trở nên lạc hậu và sa đọa, Thichcamauni giảng về mạt Pháp, ma quỷ giả dạng thầy tu, Kinh Thánh Khải Huyền kêu gọi “Hỡi dân ta hãy ra khỏi Babylon”, đó đều là những tiên tri vượt thời gian.
 
Tôn giáo, nhìn nhận một cách trung thực chỉ là những Thùng thuốc nhuộm linh thiêng, rất có khả năng trong việc bảo tồn Đức Tin, nhưng cũng đầy uy lực trong việc đóng khung nhận thức của tín đồ. Không ai có thể đứng trong một phạm vi chật hẹp mà có được cái nhìn tổng thể, không ai có thể từ phạm vi giới hạn về nhận thức tôn giáo để nhìn thấy chân lý.
 
Mỗi tôn giáo chỉ ‘nhuộm’ ra một màu đơn sắc, chỉ có nhảy vượt ra phạm vi Thùng thuốc nhuộm linh thiêng mới có thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh đầy màu sắc sinh động.
 
Chỉ có duy nhất một Đấng tối cao toàn năng vượt khỏi phạm trù nhìn nhận của tôn giáo mới là Đấng sáng tạo ra hết thảy, vì vậy hãy tôn trọng những quan điểm khác biệt trong hành trình tìm kiếm sự thật cuối cùng.
 
Điều chúng ta cần là nhìn nhận Đấng tối cao chứ không phải là những gì rao giảng trong tôn giáo vốn không đầy đủ do hạn chế của lịch sử.
 
(Vô Cố Nhân)